Team

Fysiotherapie Paauwenburg
Fysiotherapie Paauwenburg streeft naar voor optimale, doelmatige fysiotherapeutische zorg die transparant is voor clienten en derden. De client staat hierbij centraal en wordt mede verantwoordelijk geacht voor het oplossen van zijn lichamelijk probleem. De fysiotherapeut begeleidt en stuurt hierin. Onder doelmatige zorg wordt verstaan dat we als leidraad de richtlijnen vanuit zorgverzekeraars horende bij een bepaald gezondheidsprobleem aanhouden.