Corona

 

Helaas verloopt voor een deel van de mensen herstel van een coronabesmetting moeizaam of traag. Een deel van de mensen ervaart na 6 weken nog vermoeidheid, benauwdheid, kortademigheid bij inspanning en een verminderde conditie. Dit zorgt ervoor dat voor een deel van de mensen herstel na corona niet goed verloopt en ze niet kunnen werken, sporten of hobby’s uitvoeren. Karin of Maureen helpen u graag bij het herstel na coronavirus ( Covid-19)

Tijdens een besmetting heeft ongeveer 20% van de patiënten ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij een ziekenhuis of zelfs een IC opname nodig zijn. Na de opname of het herstel thuis ondervinden mensen sterk wisselende problemen. Dit kan gaan over heel praktische problemen als ‘ik kan amper de trap oplopen zonder buiten adem te zijn’. Maar ook concentratie, het uitvoeren van twee dingen tegelijk en achter computer werken kan zeer lastig zijn.

Bij een groot deel van deze klachten kan de longfysiotherapeut helpen!

Herstel na het coronavirus vraagt om een persoonlijk behandelplan. Tijdens het uitgebreide eerste gesprek wordt gekeken welke klachten en problemen er in uw situatie aanwezig zijn. Uw fysieke problemen worden in kaart gebracht, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan conditie en/of spierkracht verlies. Ook worden de longproblemen zoals benauwdheid, kortademigheid en hoesten worden bekeken. Daarnaast zijn ook andere aandoeningen die u reeds had erg belangrijk, zoals diabetes COPD of obesitas

Indien nodig wordt er samengewerkt met andere fysiotherapeuten die expertise hebben op gebied van geriatrie of ergotherapie

Wie komt in aanmerking?

Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering.

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

Tot slot is het belangrijk dat de begeleiding start binnen een half jaar na de besmetting. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.