Corona

Herstel na het coronavirus verloopt voor sommige mensen moeizaam of traag. Bij Fysiotherapie Paauwenburg kunt u revalideren en door Karin of Maureen begeleid worden! Er is steeds meer bekend over gezondheidsklachten op de lange termijn. Veel mensen, veelal in de leeftijd tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte over het algemeen thuis door maakten, kampen nog met zware klachten.  Zij herkennen zichzelf niet meer terug. Weer volledig aan het werk, lekker sporten of een andere hobby allemaal lastig om te doen.

Tijdens een besmetting heeft ongeveer 20% van de patiënten ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij een ziekenhuis of zelfs een IC opname nodig zijn. Na de opname of het herstel thuis ondervinden mensen sterk wisselende problemen. U kunt hierbij denken aan verminderde longcapaciteit of ademspierkracht, algehele spierzwakte en/of conditieverlies, angst en stemmingsklachten en moeite met cognitieve taken (plannen, organiseren, denken etc.).

Bij een groot deel van deze klachten kan de longfysiotherapeut helpen!

 

Herstel na het coronavirus vraagt om een persoonlijk behandelplan. Tijdens het uitgebreide eerste gesprek wordt gekeken welke klachten en problemen er in uw situatie aanwezig zijn. Dit kan gaan om fysieke problemen (conditie en spierkrachtverlies), longproblemen (benauwdheid, kortademigheid, hoestproblemen) en eventueel reeds aanwezige aandoeningen (bijv. COPD, diabetes, obesitas). Indien nodig wordt er samengewerkt met andere fysiotherapeuten die expertise hebben op gebied van geriatrie of ergotherapie

Wie komt in aanmerking?

 

Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering.

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

De extra paramedische zorg voor ex-covid-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.