Vallen

Vallen komt niet alleen bij oudere mensen voor. Echter op oudere leeftijd brengt dit wel vaker negatieve gevolgen met zich mee zoals bijvoorbeeld het breken van een heup of pols. En deze val kan dan verregaande consequenties hebben voor vele dagelijkse handelingen.

Meerdere oorzaken kunnen de kans op vallen vergrootten naarmate we ouder worden. Zo wordt vaak de balans en coördinatie minder. Ook bij gebruik van ( slaapmedicatie), na een beroerte of bij verminderd zicht kan de kans om te vallen toenemen.

Daarnaast kan na een val, maar ook door het gevoel soms bijna te vallen, de angst om te vallen toenemen. Dit is heel vervelend en maakt dat mensen soms bang worden om in beweging te komen of blijven.

Stoppen met bewegen is niet de oplossing en maakt bewegen moeilijker!

De (geriatrie)fysiotherapeut kan samen met u, in uw eigen omgeving, helpen met het verminderen van de kans om te vallen en helpen met het verminderen van valangst. Nicole Knippenburg is onze geriatriefysiotherapeut en specialist op het gebied van vallen. Samen proberen we de oorzaak te achterhalen. Dit betreft onderzoek naar kracht en lenigheid van uw spieren. Ook inspectie van uw woning en hulpmiddelen behoort tot de mogelijkheden. Door het veiliger inrichten van uw woning, kan het aantal valincidenten afnemen en het gevoel van veilig zelfstandig bewegen weer toenemen.

Neem gerust contact op met de praktijk voor vragen