Valpreventie staat binnen Kerngezond Vlissingen in de startblokken. Aan het einde van 2023 start een pilot in Lammerenburg, Paauwenburg-Westduin en Ritthem. De bedoeling is om 6 groepen van elk 12 deelnemers van start te laten gaan met het beweegprogramma InBalans. 

Projectleider Joery Scheijbeler: “ik ben in de zomerperiode gestart als projectleider van de pilot valpreventie. Ik ben zelf fysiotherapeut en werkte bij Fysiotherapie Paauwenburg. Met Chantal de Koning was ik via de beroepsgroep KNGF betrokken bij het opzetten van de ketenaanpak voor valpreventie. Het onderwerp is mij dus niet onbekend. Vorig jaar heeft de Kerngezond werkgroep Valpreventie al een compleet voorstel gemaakt. Samen kijken we nu hoe we dit kunnen verbinden met de nieuwe ketenaanpak.”

Ketenaanpak valpreventie

De gemeenten hebben de taak gekregen om de Ketenaanpak Valpreventie in te richten voor hun inwoners van 65 jaar en ouder met een valrisico. Dit is vastgelegd is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Zie voor meer info: Ketenaanpak Valpreventie | VeiligheidNL

Impact op patiënt, zorgverlener en mantelzorger 

Huisartspraktijk de Golfslag kwam al vóór de ketenaanpak met het voorstel om aan de slag te gaan met valpreventie. Huisarts Selena van Hoek: “We zagen in de wijkbeelden dat veel van onze patiënten nog lang zelfstandig in relatief grote huizen blijven wonen. Ook bleek het alcoholgebruik bovengemiddeld te zijn. In onze praktijk komen regelmatig patiënten die zijn gevallen en daardoor meer zorg nodig hebben. Dit heeft veel impact op de patiënt, zorgverleners en eventuele mantelzorgers. Daarbij zal het in de toekomst ook moeilijker worden om de zorg überhaupt te regelen. Met een beweegprogramma kunnen we hopelijk veel leed voorkomen. Fysiek leed voor de patiënt, maar denk ook aan het organiseren van de zorg en het effect daarvan op het welzijn van patiënten, zoals spoedopnames in het ziekenhuis, revalidatie in een verpleeghuis of zelfs permanente opname in een verpleeghuis. Want een klein ongelukje heeft soms grote gevolgen.”

Geen hippe term 

Chantal de Koning van Fysiotherapie Paauwenburg is ook vanaf het begin betrokken bij de werkgroep. “In mijn werk als fysiotherapeut word ik dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van vallen. En dan heb ik het niet alleen over de fysieke consequenties, maar ook over de angst en soms schaamte die mensen ‘overhouden’ aan een val. Jarenlang is er in de zorg alleen maar aandacht geweest voor curatieve aspecten. Langzamerhand verandert het beeld in de zorg en in de maatschappij en komt er aandacht voor preventie. Een structureel preventief aanbod zou wat mij betreft dus een passende nieuwe vorm van dienstverlening zijn en gaat hopelijk vooral het aantal valincidenten verminderen. Maar valpreventie is geen ‘hippe’ term. Het wordt echt een uitdaging om mensen te bereiken en motiveren. Hopelijk leren we daarvan in de pilot.

In beweging blijven 

Joery: “in het laatste kwartaal van 2023 gaan we van start met de pilot valpreventie in Vlissingen. In eerste instantie een pilot van 6 groepen met elk 12 deelnemers. Zo kunnen we leren hoe we ouderen het beste kunnen bereiken en motiveren om deel te nemen, hoe we het programma het beste in kunnen richten en hoe we de ouderen na InBalans ook in beweging houden.”