Voorste kruisband revalidatie

Revalidatie voorste kruisband letsel

Tijdens een wedstrijd op het sportpark horen de supporters langs de kant een sporter na een actie hard gillen en op de grond vallen. Wat is er gebeurd hoor je ze denken?

Desbetreffende sporter heeft een zogenaamd flexie-rotatie trauma gehad. Hierbij is er een combinatie van buiging en draaiing van de knie opgetreden. Zo kan er mogelijk schade is ontstaan aan de voorste kruisband. Indien dit het geval is en een kruisband is afgescheurd, hoort een sporter vaak een plop en komt er direct zwelling. Een voorste kruisband scheur kan ook gepaard gaan met schade aan meniscus en/of overige bandschade. Indien er door de arts in het ziekenhuis, voor gekozen wordt een volledig gescheurde voorste kruisband te opereren, volgt een zware revalidatie.

De revalidatie na een gereconstrueerde (nieuwe) kruisband is zwaar en kan niet onderschat worden. Dit komt doordat deze gemiddeld tussen de 9 en 12 maanden duurt. Bij Fysiotherapie Paauwenburg begeleidt sportfysiotherapeut Charlotte Jansen voorste kruisband revalidanten. De revalidatie kent verschillende fases. Het uiteindelijke doel is om terug te keren naar het oude sport niveau. Echter is dit doel het stipje op de horizon. Tijdens de revalidatiefase wordt gewerkt met kortdurende doelen. Een voorbeeld hiervan in het begin, is om kwalitatief weer goed te kunnen lopen zonder krukken. Deze korte termijn doelen zorgen voor meer motivatie en succeservaring. Hard nodig om de sporter gemotiveerd te houden om het uiteindelijke doel, terugkeren naar sport te behalen.

Doorzettingsvermogen en motivatie is tijdens de revalidatie belangrijk. Sportfysiotherapeut Charlotte zal tijdens deze revalidatie een persoonlijk en gevarieerd behandeltraject opzetten. Dit is afgestemd op de sporter individueel. Elke sporter is namelijk anders. Tot het oefenschema behoren onder andere coördinatie, stabiliteit en kracht oefeningen.

Het uiteindelijke doel is dus terugkeren naar de sport, oftewel ‘Return to Play’. Wanneer dit is hangt van vele (fysieke en mentale) factoren af. Indien iemand weer zijn oude sport kan hervatten, is zijn revalidatie echter niet voorbij. Om een recidief (herhaling van de blessure) te voorkomen wat bij 1 op de 4 het geval is, is het raadzaam revalidatieoefening/training te blijven uitvoeren.

De sportfysiotherapeut wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, kunt u er toch terecht. U betaald dan zelf het verschuldigde tarief. Kinderen tot 18 jaar zijn altijd verzekerd voor sportfysiotherapie.