Sportblessure chronisch

Langer bestaande pijn tijdens sporten

Telkens weer de slepende liesblessure van de voetballer? De steeds terugkerende zeurende pijn aan de achillespees met hardlopen? Of de toenemende schouderpijn bij een tennisser tijdens serveren of smashen?

Herkenbare vervelende klachten voor veel sporters die het plezier in het uitoefenen van hun sport of hobby hierdoor langzaam kunnen verliezen. Vervelend doordat dit soort klachten vaak lang houden, wat de term chronisch betekend. Vaak spelen meerdere factoren een rol bij het optreden of in stand houden van deze chronische klachten. Hierbij kan naast fysieke factoren bijvoorbeeld ook gedacht worden aan mentale en omgevingsfactoren. De sportfysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen in het diagnosticeren van uw chronische blessure en het opsporen van de mogelijke oorzaken. Binnen Fysiotherapie Paauwenburg is Charlotte Jansen afgestudeerd sportfysiotherapeut.

Als u zich als sporter met een chronische blessure aanmeld bij Fysiotherapie Paauwenburg, zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. Vervolgens zal middels het lichamelijk onderzoek getracht worden te achterhalen waar de klachten vandaag komen. Hierbij kan mogelijk gebruik worden gemaakt van beeld- en/of videoanalyse. Indien de sportfysiotherapeut concludeert daar op het goede adres te zijn voor de behandeling van uw klachten, zal hij samen met u een behandelplan opstellen met als doel u uiteindelijk weer klachtenvrij te kunnen laten genieten van uw hobby of sport.

Het vroeg herkennen en adequaat omgaan met een chronische sportblessure kan ervoor zorgen dat iemand sneller hersteld van deze blessure en ‘vroegtijdig’ zijn sport of hobby kan hervatten. Voor dit type blessures is het raadzaam contact op te nemen en een afspraak te maken met de sportfysiotherapeut. De sportfysiotherapeut wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, kunt u er toch terecht. U betaald dan zelf het verschuldigde tarief. Kinderen tot 18 jaar zijn altijd verzekerd voor sportfysiotherapie.