Motorische ontwikkeling bij kinderen

Waar moet ik aan denken?

Soms verloopt de motorische ontwikkeling van u kind anders of vertraagd. Herkent u zich hierin? Mijn kind zit al heel lang op zwemles en heeft nog steeds zijn/haar A-diploma niet. Mijn kind heeft veel moeite met (leesbaar) schrijven! Mijn kind is zo onhandig, valt veel en/of loopt tegen dingen aan. Problemen in de motorische ontwikkelingen kunnen zich op veel verschillende manieren uiten. Voorbeelden hiervan zijn vertraging in gaan rollen, zitten, kruipen of lopen. Maar ook problemen met het aanleren van vaardigheden zoals schrijven, aankleden, fietsen kunnen problemen geven. Kinderen lopen dan een achterstand in hun motorisch functioneren op. Dit kan dan ook gevolgen kan hebben voor het sociaal functioneren, zoals het spelen met vriendjes, met de gymlessen mee kunnen doen of knutselen in de klas.

Bij Fysiotherapie Paauwenburg is Lennie de kinderfysiotherapeut.

De kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut heeft  specifieke kennis  en vaardigheden  met betrekking tot motorisch ontwikkeling (fijne en grote motoriek). Daarnaast heeft specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van ouders. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt er overlegd met andere disciplines,  zoals de (jeugd)arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.
Bij 5-10% van de kinderen komt de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) voor. Kinderen met DCD zijn onhandiger, vallen vaker en hebben moeite met het aanleren van allerlei vaardigheden als bijvoorbeeld schrijven en fietsen. Bij deze problematiek kan de kinderfysiotherapeute ondersteunen in het aanleren van de verschillende vaardigheden.

U kunt zonder verwijzing van de arts (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) voor een screening/onderzoek kinderfysiotherapie naar de praktijk komen.

De kinderfysiotherapeutische behandeling van uw kind (tot 18 jaar) wordt vergoedt vanuit de basisverzekering (9 behandelingen) en vanuit de aanvullende verzekering kunnen er, indien nodig, nog extra behandelingen aangevraagd worden (maximaal 9 behandelingen). Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen met een chronische aandoening/verwijzing kinderfysiotherapie, deze krijgen een onbeperkte vergoeding van de zorgverzekeraar.