aderverkalking

Etalagebenen is de volksterm voor ‘claudicatio intermittens’. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Dan zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt meestal op in de kuiten, soms in de bovenbenen of bilspieren. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

Hierbij is het vanzelfsprekend belangrijk om de loopafstand te verbeteren, maar het is minstens zo belangrijk om te voorkomen dat er andere aandoeningen ontstaan door de  slagaderverkalking.

Wat u zelf alvast kan doen:

  • Meer bewegen
  • Gezond eten
  • Stoppen met roken
  • Voorgeschreven medicatie gebruiken

De klachten die direct het gevolg zijn van de etalagebenen zullen aangepakt worden door middel van gesuperviseerde looptraining en leefstijl begeleiding

 

Gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding

De eerste keus behandeling bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels  een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie).

Tachtig procent van de patiënten met etalagebenen zijn tevreden met deze fysiotherapeutische behandeling en hoeven vervolgens geen invasieve behandeling meer te ondergaan.

Een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding begint met een ‘intake’-gesprek bij onze gespecialiseerde fysiotherapeut Karin Koster.  Hierin worden de klachten en moeilijkheden in het dagelijks leven worden besproken, gevolgd door een loop of conditie test. Gedurende het traject zal deze test meerdere malen worden herhaald om de vooruitgang te kunnen bepalen.

Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon krijgt u een een persoonlijk trainingsschema. De eerste weken van dit schema zijn zeer intensief, zo’n 2 tot 3 trainingen per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Gaandeweg wordt de begeleiding afgebouwd en gaat u steeds meer zelfstandig trainen, volgens een vooraf opgezet trainingsschema.

Gedurende het traject zal Karin ook aandacht besteden aan leefstijlfactoren, zoals roken en een gezonde voeding.