Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen van kinderen (0-12 jaar) en jongeren (12-16 jaar).  Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, in elke vorm, op elke leeftijd, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.  Binnen het team van Fysiotherapie Paauwenburg is Lennie Jacobse afgestudeerd en ervaren kinderfysiotherapeute.

De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis  en vaardigheden  met betrekking tot motorisch ontwikkeling (fijne en grote motoriek), bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd, fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen en heeft specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van ouders. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt er overlegd met andere disciplines,  zoals de (jeugd)arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind en/of bent u doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut door de specialist, de jeugdarts, door de leerkracht, osteopaat of huisarts? Maak dan snel een afspraak.