Archieven: Behandeling

the treatments post type

GLAD artrose heup knie

Good Life with osteoArtritis (GLA:D) is een conservatief programma voor mensen met heup- en knie artrose ontwikkeld in Denemarken en ondertussen wereldwijd gegeven. Het programma bestaat uit een evidence based voorlichtings- en oefenprogramma gegeven door een gecertificeerde fysiotherapeut.

Met inzet van het programma kan een operatie voor heup- of knieprothese worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

Resultaten van het programma:

– verbeteren van fysiek functioneren
– afname pijn
– toename kwaliteit van leven
– verminderd gebruik pijnmedicatie
– minder ziekteverzuim

Hoe zit het programma in elkaar:

Het programma start met een persoonlijke intake waarna de patiënt een voorlichtingsvideo mee naar huis krijgt.
Hierna start een individueel aangepast maar gestandaardiseerd oefenprogramma van 6 tot 12 weken, deels onder begeleiding van een gecertificeerd fysiotherapeut, deels zelfstandig (zo mogelijk) met een follow up na 1 jaar. Behandeling kan 1 op 1 of in een groep plaats vinden

vergoeding:

Met een verwijzing van uw huisarts wordt het programma (grotendeels) vergoed vanuit uw basisverzekering.

Voor meer informatie kunt u hier eens op de site kijken.

 

Fysiotopics

Fysiotopics

Zorgplan Fysiotopics

Fysiotherapie Paauwenburg werkt voor een aantal klachten met de zorgplannen van fysiotopics. Dit geldt onder andere voor rug-, nek- schouderpijn, maar ook artrose.

Pijnklachten zijn voor iedereen weer anders. De juiste behandeling van uw pijn is belangrijk om snel weer van uw pijn af te zijn. Zo kunt u weer pijnvrij bewegen en uw dagelijkse activiteiten doen. Niet alleen is snel herstellen belangrijk, juist ook een duurzaam en blijvend herstel.

Alle zorgplannen zijn ontwikkeld door professionals. Met een zorgplan kunt u rekenen op betrouwbare zorg en een spoedig en blijvend herstel. Uw fysiotherapeut gaat direct samen met u aan de slag. Aan de hand van een uitgebreid startonderzoek wordt bepaald hoe ernstig en hevig uw pijn is. De behandeling is persoonlijk maatwerk. Afhankelijk van de ernst van uw pijn varieert de behandeling van een korte begeleiding tot maximaal zes maanden intensieve behandeling en begeleiding.

Gedurende het Zorgplan krijgt u aanvullend op uw behandeling extra begeleiding op afstand. Dit kan bestaan uit overleg met uw fysiotherapeut of bijvoorbeeld online oefeningen voor uw rug. Zo kunt u ook thuis werken aan uw herstel, samen met uw fysiotherapeut. De mogelijke inzet van e-health wordt in afstemming met uw fysiotherapeut bepaald. De zorg voor uw rug stopt niet na de behandeling. Het is juist belangrijk om uw lichaam goed te gebruiken tijdens uw alledaagse activiteiten. Uw fysiotherapeut geeft u hiervoor tips en adviezen in een persoonlijke afsluiting van het zorgplan. Zo blijft u ook in de toekomst verlost van rugpijn.

Corona

 

Helaas verloopt voor een deel van de mensen herstel van een coronabesmetting moeizaam of traag. Een deel van de mensen ervaart na 6 weken nog vermoeidheid, benauwdheid, kortademigheid bij inspanning en een verminderde conditie. Dit zorgt ervoor dat voor een deel van de mensen herstel na corona niet goed verloopt en ze niet kunnen werken, sporten of hobby’s uitvoeren. Karin of Maureen helpen u graag bij het herstel na coronavirus ( Covid-19)

Tijdens een besmetting heeft ongeveer 20% van de patiënten ernstige tot zeer ernstige klachten waarbij een ziekenhuis of zelfs een IC opname nodig zijn. Na de opname of het herstel thuis ondervinden mensen sterk wisselende problemen. Dit kan gaan over heel praktische problemen als ‘ik kan amper de trap oplopen zonder buiten adem te zijn’. Maar ook concentratie, het uitvoeren van twee dingen tegelijk en achter computer werken kan zeer lastig zijn.

Bij een groot deel van deze klachten kan de longfysiotherapeut helpen!

Herstel na het coronavirus vraagt om een persoonlijk behandelplan. Tijdens het uitgebreide eerste gesprek wordt gekeken welke klachten en problemen er in uw situatie aanwezig zijn. Uw fysieke problemen worden in kaart gebracht, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan conditie en/of spierkracht verlies. Ook worden de longproblemen zoals benauwdheid, kortademigheid en hoesten worden bekeken. Daarnaast zijn ook andere aandoeningen die u reeds had erg belangrijk, zoals diabetes COPD of obesitas

Indien nodig wordt er samengewerkt met andere fysiotherapeuten die expertise hebben op gebied van geriatrie of ergotherapie

Wie komt in aanmerking?

Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering.

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

Tot slot is het belangrijk dat de begeleiding start binnen een half jaar na de besmetting. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.

Geriatriefysiotherapie is fysiotherapie voor ouderen of mensen met een combinatie van fysieke problemen en ziektes.

Bij problemen met lopen, uitvoeren van taken in huis of bij zelfzorg, maar ook bij herstel na een operatie of een beroerte kan de geriatriefysiotherapeut helpen. Tevens na een val of bij angst om te vallen bent u bij de geriatriefysiotherapeut aan het goede adres.

Voor dit alles komt de geriatriefysiotherapeut ook bij u aan huis op uw eigen adres. Door te oefenen in eigen omgeving is het zelf uitvoeren van de dagelijkse handelingen snel weer mogelijk. Dit maakt de behandeling laagdrempelig en functioneel. De behandeling aan huis vindt plaats op verwijzing van een arts en wordt ondersteund door goede samenwerking met u, maar ook met de thuiszorg en mantelzorg.

Het belangrijkste is dat u zo lang mogelijk zelfstandig of met thuishulp kan blijven functioneren in uw eigen omgeving.

Wat doet de geriatriefysiotherapeut?
-Onderzoek en behandeling aan huis
-behandeling van problemen bij lopen en functioneren in eigen woonomgeving
-onderhouden van huidige beweegmogelijkheden

In onze praktijk is Nicole Knippenburg de geriatriefysiotherapeut. Meer weten of zij iets voor u kan betekenen? Neem gerust contact op voor een afspraak.

 

Re-integratietraject voor uw werknemers

Als werkgever hou je je werknemers graag gezond en gemotiveerd. Helaas gooit het leven soms roet in het eten. Bij Fysiotherapie Paauwenburg helpen we je met onze speciale zorg op maat. Als uitvoerende organisatie van  Ascenditur hebben we een pakket van expertises gebundeld tot een aanpak die werkt.

Personeel is voor veel bedrijven het meest waardevolle kapitaal. Zorg dragen dat het personeel op de lange termijn waardevol blijft voor de organisatie is van essentieel (economisch) belang. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer, maar ook gekoppeld aan organisatiefactoren zoals de werkomgeving en de functie. Door op de juiste manier aandacht te besteden aan de persoonlijke inzetbaarheid van een medewerker en hoe een werknemer zich binnen een organisatie voelt en functioneert, kan een belangrijk deel van het langdurig verzuim voorkomen worden.

Ascenditur

Uniek aan onze benaderingswijze is dat wij integraal kijken naar alle  deelaspecten van duurzame inzetbaarheid: VitaliteitWerkvermogen en Employability. Ascenditur biedt een multidisciplinaire aanpak, waarin vanuit verschillende disciplines de juiste elementen worden samengevoegd voor een aanpak op maat. Hierdoor kunnen we je binnen alle lagen van de organisatie ondersteunen. Niet alleen met maatwerktrajecten, maar uiteindelijk ook op beleidsmatige aspecten, middels een sterk projectmatige aanpak. Hiermee beogen we een effectieve, kostenbesparende  aanpak die het verzuimpercentage verlaagt en re-integratie verkort. Zo houd je als werkgever grip op langdurig verzuim en tevreden personeel.

Meer weten? https://www.ascenditur.nl/page/duurzame-inzetbaarheid

In het Paramedisch Centrum Paauwenburg

In het PCP bieden we een aanpak op maat aan voor werknemers. Daarin kunnen allerlei expertises aan bod komen, van coaching en psychologie tot diëtetiek en fysiotherapie. Het uiteindelijke doel is re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Geïnteresseerd?

Deel de speciale pagina voor werknemers met uw werknemer of neem contact op met Chantal de Koning

 

Re-integratie

Als je door pijn niet in staat bent te werken kun je met een fysiotherapeut aan de slag om hieraan te werken. Soms is dit helaas niet voldoende. Bij Fysiotherapie Paauwenburg bieden we een een volledig pakket voor een succesvolle re-integratie.

Het re-integratieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met re-integratie-experts Ascenditur. In dit programma bieden we niet alleen onze expertise op het gebied van algemene fysiotherapie, maar brengen we ook mentale, sociale en werkgerelateerde factoren met je in kaart. Dat complete plaatje helpt jou om te begrijpen hoe je kan voorkomen dat je nog een keer eruit komt te liggen, en het helpt ons om een volledig beeld van jou te krijgen. Vervolgens bieden we je een oplossing op maat aan.

Het zou zo maar kunnen dat die maatwerkoplossing voor jou bestaat uit coaching, fysiotherapie en diëtetiek. Of misschien een aantal sessies met een psycholoog. We mixen en matchen expertises zodat jij de beste hulp krijgt om je klachten te verminderen en in de toekomst te voorkomen. Op deze manier werken we samen naar een vitaal lichaam en een gezonde geest. We richten ons hierbij niet alleen op jouw herstel, maar ook op preventie. Met als voornaamste doel weer optimaal functioneren op je werk, nu en in de toekomst.

Ook handig: al deze disciplines zitten in Paramedisch Centrum Paauwenburg!

We voeren de trajecten uit in samenspraak met jouw werkgever of het UWV. Uiteindelijk leiden de trajecten niet alleen tot re-integratie, maar ook tot duurzame inzetbaarheid: we helpen jou om beter te worden en te blijven.

Geïnteresseerd? Chantal informeert je graag verder.

Klik hier om een vrijblijvende eerste afspraak te maken.

Kinetic control is een methode binnen oefentherapie. Door  pijn en pathologie ontstaat een verkeerde afstemming van de verschillende spiergroepen waardoor klachten kunnen ontstaan of in stand worden gehouden. Normale bewegingen worden minder efficient uitgevoerd. De spiergroepen geschikt voor hoog belaste kortdurende activiteiten zijn snel overactief. De spiergroepen die dienen voor  laag belaste langdurige activiteiten zijn snel onvoldoende actief. Zo ontstaat een disbalans in spiergebruik. En kiest het lichaam voor dagelijkse activiteiten als staan, zitten, koken of tuinieren onbewust de ‘verkeerde’ spieren. Hierdoor kan op verschillende plaatsen in het lichaam pijn ontstaan. Denk hierbij aan nekpijn, schouderpijn of lage rugpijn, die je ervaart als je langere tijd met een activiteit bezig bent.

Tijdens het onderzoek stelt de fysiotherapeut vast  welke spieren overactief zijn en welke spieren verminderd actief. Er wordt voor u een specifiek oefenprogramma opgesteld,  met als doel het aanleren van normale beweegpatronen. U kunt hierbij denken aan oefeningen gericht op verbeteren coördinatie van spiergebruik, verbeteren van lengte van spieren en vergrootten van het spier uithoudingsvermogen

Het is belangrijk dat deze oefeningen minimaal 6 weken uitgevoerd worden.  Hierdoor zal de functie van gewrichten verbeteren en de dagelijkse handelingen minder moeite kosten. Wat uiteindelijk zorgt voor meer plezier in werk, sport of huishouden! Geleidelijk zal pijn in de rug, nek en/of schouder verminderen.

Tot slot nog een heel belangrijk positief effect van de behandeling volgens Kinetic Control: de kans op terugkeer van klachten wordt sterk verkleind!

Bij ons in de praktijk wordt deze oefenvorm toegepast door Chantal de Koning

Herkent u zich in deze klachten? Maak dan hier een afspraak.

Mckenzie Methode

McKenzie MDT is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. McKenzie MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder en heup. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. McKenzie MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

Het traject dat u bij uw McKenzie MDT therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Tijdens een vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht, waarna een bewegingsonderzoek plaatsvindt. Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hiermee een duidelijk beeld van de mechanische klacht ontstaat. Bij sommige klachten treedt hierbij het zogenaamde centralisatiefenomeen op. Dit centralisatiefenomeen is het terugbrengen van de pijn onder invloed van houding en/of beweging naar centraal in de wervelkolom. Dit fenomeen is baanbrekend geweest bij de onderzoeksmethode van lage rug- en nekklachten. Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met McKenzie MDT.

Prognose

Op basis van het onderzoek kan uw behandelaar meestal een duidelijke prognose formuleren. Deze prognose is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal hij u doorverwijzen. Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die voor u niet zinvol is. U weet dus al heel spoedig wat u kunt verwachten.

De behandeling

Na een duidelijk diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren om uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. De therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

Betrouwbaarheid

McKenzie MDT is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De inzichten worden in vele internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt. De therapeuten die in het McKenzie MDT register staan zullen u volgens de vast omschreven principes van McKenzie MDT onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij aan regelmatige bij- en nascholing deelnemen.

Voor meer informatie zie: www.McKenzie.nl

Bij ons in de praktijk wordt deze methode uitgevoerd door Peter van Kempen

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is de oplossing voor verschillende blessures. ‘Tijdens het voetballen mijn knie verdraaid’, ‘met tennis door de enkel gegaan’, ‘de zeurende peesklachten tijdens het hardlopen’, ‘steeds terugkerende schouderklachten met handballen’. Allemaal voorbeelden die het uit kunnen voeren van sport of hobby kunnen belemmeren. De sportfysiotherapeut is er voor u om u weer klachtenvrij te kunnen laten sporten. Door de juiste oefeningen, tips en adviezen kunt u weer genieten van uw hobby. Alle sporters zijn van harte welkom, toppers maar zeker ook recreanten. Binnen het team van Fysiotherapie Paauwenburg is Charlotte Jansen afgestudeerd sportfysiotherapeut.

Blessures en/of klachten kunnen uw prestatie of plezier behoorlijk belemmeren tijdens het sporten. Op het moment dat u een beginnende of slepende blessure heeft is het raadzaam contact op te nemen. De sportfysiotherapeut zal samen met u achterhalen waar de oorzaak van de klachten liggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en mogelijk videoanalyses. Aan de hand van de uitkomsten wordt in samenspraak met u een passend vervolg bedacht. Dit kan variëren uit tips/adviezen, verandering van trainingsschema tot een behandelplan inclusief oefentherapie.

Wat doet de sportfysiotherapeut?

  • Onderzoek en behandeling van sportblessures
  • Informatie en advies t.a.v. sport en beweging
  • Blessurepreventie
  • Testen en meten van sporters

 

Heeft u hulp en/of vragen ten aanzien van bovenstaande punten, maak dan snel een afspraak.

 

 

Fitness Paauwenburg biedt sporten onder deskundige begeleiding ! Herstellende van een zieke of operatie? Heeft u de laatste tijd weinig bewogen en is het tijd voor verandering? Voelt u zich niet thuis in de ‘gewone’ sportschool?

Het is nu mogelijk bij Fitness Paauwenburg om aan uw conditie, kracht en lenigheid te werken met een sportabonnement. U traint op uw eigen tempo, binnen uw eigen mogelijkheden op een individueel schema en deskundige en ervaren begeleiding. Dit doen we in onze oefenzaal op vastgestelde tijden.

Maureen voert met u het intakegesprek alvorens u start met het trainingsprogramma. Hierbij komt aan de orde komt wat uw doelstellingen en uw mogelijke beperkingen zijn. Aan de hand van deze gegevens stellen wij, in overleg met u, een trainingsschema op.

Wij bieden cardiotraining (lopen, roeien, steppen en fietsen) afwisselend met krachtapparatuur in de oefenzaal. Naast apparatuur-training bieden wij ook vele losse oefeningen die naast de fitness thuis kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van uw doelstellingen kunnen accenten worden gelegd op de verschillende onderdelen. Aanpassing van uw trainingsschema vindt tussentijds plaats aan de hand van uw verbeterde belastbaarheid binnen de fitness. Hierbij is deskundige begeleiding aanwezig

  • Registeren blijft verplicht. Hiervoor liggen de intekenlijsten weer klaar.
  • Na gebruik dienen de toestellen en materialen te worden schoongemaakt. Hiervoor vragen wij jullie medewerking.
  • Onderstaand nogmaals onze trainingstijden waarvoor ingeschreven kan worden. Graag afmelden wanneer je niet kunt komen.

Tijden

Met begeleiding fysiotherapeut
Maandag 08.00-09.00 uur of 09.00-10.00 uur
Maandag 16.30-1730 uur of 17.30-18.30 uur
dinsdag 09.00-10.00uur
Woensdag 08.00 – 09.00 uur of 09.00-10.00 uur
Donderdag 16.00-17.00uur of 17.00 – 18.00 uur

Vrije fitness

Dinsdag 16.00-19.00 uur
Vrijdag 09.00-15.00 uur

ABONNEMENTSKOSTEN

Intake(eenmalig) € 46,00
1x per week begeleid trainen € 32,50
1x per week onbegeleid trainen (vrije fitness) € 27,50
2x per week € 49,50
2x per week onbegeleid trainen (vrije fitness) € 35,00
1x per week begeleid,1x per week onbegeleid € 40,00
prijs per maand De prijzen zijn inclusief btw. Betaling middels automatische incasso

Kosten leefstijltraject

Intake 1 uur + 4 sessies
in 3 maanden van 30 minuten
Kosten € 217,80
Extra sessie € 42,35
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW Betaling middels automatische incasso